Privacyverklaring

Privacyverklaring

Beste bezoeker van onze website,

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen, fijn dat u onze website bezoekt. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wie zijn wij?
Uw persoonsgegevens die u via de website achterlaat en/of die wij noteren worden verwerkt door:
The World of Drinks B.V.
Grevelingenstraat 14
4301 XX Zierikzee
info@worldofdrinks.nl
Telefoonnummer: 0111-46 33 88

Onze contactpersoon voor vragen rondom privacy is mevrouw Esmee van Vliet – Kloosterman. U kunt haar telefonisch bereiken via 0111-46 33 88 of via esmee@worldofdrinks.nl 

Waarom verzamelen wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, uw bestelling te kunnen verzorgen en de betaling ervan te regelen; voor klantenbeheer, om contact met u te kunnen opnemen (bijvoorbeeld ook via een digitale nieuwsbrief), voor marketingdoeleinden van ons bedrijf en ten behoeve van onze (financiële) administratie.

In veel gevallen is de grondslag voor verwerking van uw gegevens de overeenkomst die wij met elkaar hebben gesloten, ons gerechtvaardigde belang om (oud)klanten te benaderen. Als u zich (afzonderlijk) hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief is de grondslag uw toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij?
Doordat u gebruik maakt van onze diensten/website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, verwerken wij de navolgende persoonsgegevens (niet altijd allemaal van toepassing):

  • NAW-gegevens
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geslacht
  • IBAN, creditcardgegevens en andere betaalgegevens
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in een account op onze website of in correspondentie of telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Internetbrowser, apparaattype en IP-adres

Worden uw gegevens nog verder aan derden verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt voor zover dat geoorloofd is. Hier wordt altijd zorgvuldig mee omgegaan. Zo worden uw persoonsgegevens enkel aan derden verstrekt indien u daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien het toegestaan is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zo wordt bijvoorbeeld de voor onze financiële administratie benodigde informatie verstrekt aan onze accountant en informatie over uw activiteiten op onze website wordt geanonimiseerd gedeeld met onze marketing- en communicatiepartner.

Bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken? Wat als u de gegevens niet verstrekt?Wij hebben uw naam en adres en betaalgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken en bezorgen. Zonder deze informatie kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren. Uw geboortedatum moeten wij weten om te kunnen nagaan of u 18 jaar of ouder bent. Uw e-mailadres gebruiken wij om de bestelling te bevestigen (dit is verplicht) en het telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen over bijvoorbeeld een bezorgmoment (zonder telefoonnummer dus minder service). Alle overige gegevens die wij vragen bent u niet verplicht te verstrekken.

Hoe kunt u bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen? En hoe zit dat met rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens dan wel het intrekken van uw toestemming op grond van artikel 35 of 36 WBP?
Hiervoor hebben wij één aanspreekpunt: mevrouw Esmee van Vliet – Kloosterman. U kunt haar telefonisch bereiken op 0111-46 33 88 of via esmee@worldofdrinks.nl 

Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen. Geef als u contact opneemt altijd aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage, correctie- of verwijderingsverzoek. Houd er hierbij ook rekening mee dat wij om aanvullende informatie kunnen vragen.

Daarnaast kunt u ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk bewaren. Zo bewaren wij de voor de financiële en fiscale administratie benodigde gegevens 7 jaar. Uw e-mailadres bewaren wij in onze maildatabase zolang u zich niet hebt uitgeschreven voor onze nieuwsbrieven. Als u een account aanmaakt op www.worldofdrinks.com, worden de daarin opgenomen persoonsgegevens bewaard zolang uw account niet wordt opgeheven door ons dan wel op uw verzoek. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van uw persoonsgegevens; wij zijn – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die plaatsvinden op basis van de door uw opgegeven onjuiste of onvolledige informatie.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Meer informatie over de genomen maatregelen vindt in ons beveiligingsbeleid. Daarnaast maken wij ook gebruik van een SSL-beveiligde verbinding voor alle pagina’s op onze website waar persoonsgegevens worden verwerkt.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?
Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en zoveel mogelijk in Nederland.

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?
Nee, dat doen wij niet.

Cookieverklaring
Wij maken gebruik van een aparte cookieverklaring. Deze kunt u terugvinden.

Wijziging privacyverklaring
Als daar een goede reden voor is, passen wij deze privacyverklaring aan. Op deze pagina is altijd de actuele versie na te lezen.

Laatste wijziging: 28 juni 2018


Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor één van de World of Drinks nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van de aanbiedingen, proeverijen en overig nieuws.

Meld je nu aan

Wij helpen je graag

Klantenservice is geopend van maandag t/m vrijdag: 09:00 - 17:00

 

Items: 9

Totaalprijs:€ 175.55